ธุรกิจแกรนด์ไลฟ์

บริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า

“สมาชิกเท่านั้นที่เข้าใจสมาชิก”

โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูง

จากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ GMP

ด้วยแผนธุรกิจแบบไบนารี่แมทชิ่ง ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุคที่ส่งผลให้นักธุรกิจ

แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยลสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนแบบ ไร้ขีดจำกัดตามแรงปรารถนาและต้องการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืน

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คน ให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย

ทั้งทางด้านการเงิน สุขภาพ เวลา และ ความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ลงมือทำ

แบ่งปันสิ่งที่ดีสู่สังคม

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/grandlifegl/imgUploads/Beauty salon 0101-03.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/grandlifegl/imgUploads/Beauty salon 0101-0607.jpg


ธุรกิจของเรา