1


กิจกรรมใหม่

 

คอร์ส "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง"
เนื่องด้วย "ผู้นำฝ่ายขยายงาน" เป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงาน ของสมาชิก